da6a7050c6bc0dd304adc6088f715227Kinderen met een beperking (motorisch en/of verstandelijk) worden bij reguliere voetbalverenigingen vaak moeilijk geaccepteerd, zelfs al is de beperking minimaal. Ook zijn er veel kinderen die voetbal geweldig vinden maar niet weten wat de mogelijkheden zijn of welke vereniging in hun buurt G-voetbal aanbiedt.

Daarom zet Stichting Doelpunt zich in om voetbal voor kinderen met een beperking, ook wel bekend als G-voetbal, meer bekendheid en een groter draagvlak te geven. Bij de KNVB bestaat het zogenaamde G-voetbal, bedoeld om mensen met een beperking op aangepast niveau te laten voetballen. Het blijkt echter dat G-voetbal onvoldoende bekend is bij deze kinderen (en hun ouders) en dat het huidige G-voetbal voor 90-95% wordt gespeeld door kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Daarom richt Stichting Doelpunt zich in het bijzonder op kinderen (6-16 jaar) met een m.n. motorische of meervoudige beperking, zonder daarbij andere kinderen met een beperking uit te sluiten van de activiteiten. Voor dit project heeft Stichting Doelpunt op 6 februari 2011 het “Meer dan Voetbal” label ontvangen. Dit label geeft aan dat het project echt bijdraagt aan een betere maatschappij.

Kijk verder op deze site voor de activiteiten en samenwerking met Betaald Voetbalorganisaties van Stichting Doelpunt.

U kunt Stichting Doelpunt natuurlijk ondersteunen. Door uw financiële en/of materiële bijdrage kunnen wij projecten en activiteiten uitvoeren op het gebied van voetbal voor kinderen met een beperking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Doelpunt. U kunt uw donatie ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL06 RABO 0119.9998.11.

Wilt u verdere informatie over de initiatieven van Stichting Doelpunt of heeft u interesse in onze algemene folder, neemt u dan contact op met Erna Koeslag, e-mail: info@stichtingdoel.com of tel: 06-21270673.