Informatie

Van 6 maart tot 12 april 2017 organiseert Stichting Doelpunt in samenwerking met Onderwijs Centrum Het Roessingh (OCR) en de FC Twente Voetbalacademie voor de 6e keer een voetbalproject voor leerlingen van het OCR in Enschede.

Doel van het project is kinderen met een (met name motorische) beperking te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van voetbal op aangepast niveau. Het betreft circa 100 (lopende) leerlingen van het OCR, die allemaal een lichamelijke (of meervoudige) beperking hebben. In het kader van maatschappelijke ontwikkeling zullen jonge talentvolle spelers van de FC Twente Voetbalacademie betrokken zijn bij de activiteiten. Gedurende vijf weken worden de reguliere gymlessen van de leerlingen gevuld met het thema “voetbal”.

De lessen worden gegeven door docenten bewegingsonderwijs van het OCR. Zij worden daarin bijgestaan door jeugdspelers van de FC Twente Voetbalacademie.

Het project wordt voor de deelnemende leerlingen op woensdag 12 april 2017 afgesloten met een voetbalmiddag bij de FC Twente Voetbalacademie op het Trainingscentrum in Hengelo (O). Tijdens deze middag zijn de kinderen in diverse, niet prestatiegerichte, spelvormen met voetbal bezig; onder begeleiding van de spelers van de FC Twente Voetbalacademie en overige vrijwilligers. Tevens zijn de ambassadeurs (Arnold Bruggink en Bas Nijhuis) van Stichting Doelpunt die middag ook aanwezig zijn.

Publiek is van harte welkom om te komen kijken tijdens de afsluitende middag.