Voor meer informatie over G-(jeugd)voetbal verwijzen wij u graag door naar
http://home.knvb.nl/themas/leven-lang-voetbal/g-voetbal/

De KNVB hanteert voor het G-voetbal het motto ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’. Hiermee maakt de KNVB duidelijk dat G‑voetbal gewoon voetbal is, maar dat aspecten worden aangepast voor de doelgroep wanneer dat nodig is. Hierbij valt te denken aan spelregels en begeleiding. Is de lichamelijke of verstandelijke beperking van díe aard dat de speler kan uitkomen in een reguliere recreatieve competitie, dan voetbalt hij of zij gewoon mee op dat niveau. Maar zijn de belemmeringen/drempels te groot, dan is G‑voetbal vaak de uitkomst.

Binnen het district Oost wordt er zowel op senioren als jeugd niveau G-voetbal in competitie verband aangeboden.

Heeft u vragen over het G-senioren voetbal dan kunt u zich wenden tot Loek de Knegt, loek.de.knegt@hetnet.nl
Heeft u vragen over het G-jeugd voetbal dan kunt u contact opnemen met Wilco Huisman, wilco.huisman@concepts.nl